Cập nhật tiến độ Swanbay tháng 7/2020

Cập nhật tiến độ SwanBay tháng 7/2020. Zone 4 đã lên hình hài với tiến độ xây dựng đảm bảo chất lượng và thời gian từ chủ đầu tư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.