SWANPARK - THE GARDEN TOWN 1A

SHOPHOUSE - NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI

  • Số lượng shophouse: 72 căn.
  • Diện tích đất: 7,2m x 21m.
  • Diện tích sử dụng: 248,90m2.
  • Kết cấu: 1 trệt, 1 lững, 3 lầu

SMALL TOWNHOUSE

  • Diện tích đất: 6,3m x 17m.
  • Diện tích sử dụng: 123.30m2,
  • Kết cấu: 1 trệt, 2 lầu

BIG TOWNHOUSE

  • Diện tích đất: 6,3m x 17m.
  • Diện tích sử dụng: 145.30m2,
  • Kết cấu: 1 trệt, 2 lầu

BIỆT THỰ SONG LẬP

  • Diện tích đất: 9,3m x 19,4m.
  • Diện tích sử dụng: 185m2,
  • Kết cấu: 1 trệt, 2 lầu

BIỆT THỰ ĐƠN LẬP

  • Diện tích đất: 11,8m x 19,4m.
  • Diện tích sử dụng: 215m2,
  • Kết cấu: 1 trệt, 2 lầu