SWANBAY – LE CENTRE (ZONE 6)

PARC VILLA - S (Shop & Sky)

Parc Villa – S (shop & sky) với diện tích đất: 8.8x20m

Shop (tầng trệt + tầng 1 + tầng 2):

 • Diện tích tim tường (NSA): 205.78m2
 • Diện tích thông thuỷ (SPA): 191.35m2

Sky (tầng 3 + tầng 4 + sân thượng):

 • Diện tích tim tường (NSA): 130.57m2
 • Diện tích thông thuỷ (SPA): 120.45m2

PARC VILLA - R (Garden & Sky)

Parc Villa – R (garden & sky) với diện tích đất: 8.8x20m

Garden (tầng trệt + tầng 1):

 • Diện tích tim tường (NSA): 146.51m2
 • Diện tích thông thuỷ (SPA): 136m2

Sky (tầng 2 + tầng 3 + sân thượng):

 • Diện tích tim tường (NSA): 137.47m2
 • Diện tích thông thuỷ (SPA): 127.05m2

RIVER GARDEN RESIDENCES (CĂN HỘ)

Căn hộ 1PN:

 • Diện tích tim tường: 45.51m2
 • Diện tích thông thuỷ: 42.23m2

Căn hộ 2PN:

 • Diện tích tim tường: 65.32m2
 • Diện tích thông thuỷ: 60.49m2

Căn hộ 3PN:

 • Diện tích tim tường: 104.26m2
 • Diện tích thông thuỷ: 97.29m2

Căn hộ Panaroma (2PN):

 • Diện tích tim tường: 86.56m2
 • Diện tích thông thuỷ: 81.44m2

Tháp 1 (RG1)

Tháp 2 (RG2)

RIVER GARDEN RESIDENCES (SHOP KHỐI ĐẾ)

 • Diện tích đất: 20m x 30m
 • Diện tích sử dụng: 501m2