SWANBAY - MARINA VILLAS (ZONE 8)

GARDEN HOUSE (NHÀ PHỐ)

  • Diện tích đất: 7x17m, 7x18m, 7x21m, 7x23m
  • Diện tích sử dụng: 179,7m2

TERRACE HOUSE (SONG LẬP)

  • Diện tích đất: 10x20m
  • Diện tích sử dụng: 268,9m2

RIVERSIDE VILLA & GARDEN VILLA (Đơn lập kiểu Pháp & kiểu truyền thống)

  • Diện tích đất: 16x20m
  • Diện tích sử dụng: 320m2

RIVERSIDE GRAND VILLA (Dinh thự)

  • Diện tích đất: 20x26m
  • Diện tích sử dụng: 397,9m2